Adlerův šmajd

PŘÍRODOU, DĚJINAMI A SOUČASNOSTÍ NAŠEHO MĚSTA

Těmito slovy se dá shrnout náplň vlastivědných vycházek, které každoročně pořádáme. 


Ročník 2020 se kvůli covid-19 nekonal


Adlerův šmajd 2018

Pojďte na písek!

Tento ročník byl zaměřen především na těžbu písku, geologii, lesní hospodářství, místopis a  jiné zajímavosti spojené s  historií okolí Rašovic. Za přípravu akce je třeba poděkovat především Bohouši Ptáčkovi, který precizně připravil trasu a  texty, ale sám se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl pochodu zúčastnit.

Štěpán Tomašík

Trasa pochodu s textem


Krátké resumé z jarního pochodu Adlerův šmajd 2017

Lesy krásné, lesy mé!

Díky všem, koho neodradilo počasí a pochodu se zúčastnil. Kolem deváté hodiny ještě trochu zamžilo, ale pak se celkem vyčasilo a pláštěnek nebylo potřeba. U Glorietu jsme se setkali s panem Polončekem z Lesní správy Sternberg, který nám podal zajímavý výklad - historie a současnost okolních lesů. Povídání by vydalo na celý den. Nám ale musela postačit asi hodinová zastávka. Poté jsme pokračovali dál a došli až na Houkvici k památnému dubu. Pro všechny, kdomu letošní pochod okolo Týniště nevyšel: v příštích ročnících se do našich lesů určitě opět vydáme! Zde je k dispozici mapka, popisky k jednotlivým zastavením na trase a několik fotografií.

Adlerův šmajd 2017 - mapka
Adlerův šmajd 2017 texty k zastavením
Adlerův šmajd 2017 8. zastavení

 
 Adlerův šmajd 2016 úspěšně došmajdal

Voda je život

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí v sobotu 16. 4. pořádal naučně-zábavný pochod Adlerův šmajd. Šlo o druhý ročník této akce. Ti, co se zúčastnili loni, už věděli, o co půjde. Spolek zaměřený na historii města se těmito pochody snaží seznamovat veřejnost se zajímavými místy města a okolí přímo v terénu. Letošní pochod měl cca 12 km a byl zaměřený na vodu. Akce se zúčastnilo okolo 40 účastníků, což je slušná účast. Navštívili jsme bývalé rybníky, starou studnu na náměstí, zákoutí řeky Orlice, mosty, vodní elektrárnu atd. Občerstvení proběhlo v Petrovicích u Kánského mostu, ve formě opékání buřtů. Počasí občas hrozilo deštěm, ale vydrželo. Díky za organizaci akce patří především Liboru Koldinskému, který vymyslel trasu a moderoval jednotlivá zastavení, a Adamu Prokešovi, který zajistil většinu organizační přípravy.

Štěpán Tomašík, text a foto

Fotogalerie - zde1. Adlerův šmajd 2015 - Městská naučná stezka

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz