Adlerův šmajd

PŘÍRODOU, DĚJINAMI A SOUČASNOSTÍ NAŠEHO MĚSTA

Těmito slovy se dá shrnout náplň našich vlastivědných vycházek


Ročníky 2020 a 2021 se kvůli covid-19 nekonaly


5. Adlerův šmajd 2019

Pod zelenou Křivinou, tam se věrní přivinou

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí v  sobotu 4. května zorganizoval již tradiční jarní vlastivědný pochod pro veřejnost, kterému říká Adlerův šmajd. Ten letošní šmajd byl už pátý a  vyrazilo se do Křivic. Z  Týniště od věže vyrazilo asi 25 účastníků a na lesní křižovatce U sv. Trojice se k nám přidalo více než třicet Křivičáků. Společně jsme pak vyšli na Křivinu. Při mnoha zastávkách se vyprávělo o  historii procházených míst, četly se pověsti, vyslechli jsme příspěvek o geologii této zajímavé lokality, byli jsme poučeni o  kroužkování ptáků, obdivovali křivický kostel a  navštívili hasičskou zbrojnici. Nakonec jsme se občerstvili v  bývalé škole, za což patří velký dík týmu Simony Gavlákové. Velký dík také patří našemu členovi Bohouši Ptáčkovi, který si pro nás jako rodák z  Křivic připravil velké množství informací o  historii procházené trasy. Už na zpáteční cestě jsme začali plánovat cíl Adlerova šmajdu na příští rok. Tak za rok na viděnou.:-)

Štěpán Tomašík (fotogalerie se připravuje)


4. Adlerův šmajd 2018

Pojďte na písek!

Tento ročník byl zaměřen především na těžbu písku, geologii, lesní hospodářství, místopis a  jiné zajímavosti spojené s  historií okolí Rašovic. Za přípravu akce je třeba poděkovat především Bohouši Ptáčkovi, který precizně připravil trasu a  texty, ale sám se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl pochodu zúčastnit.

Štěpán Tomašík

Trasa pochodu s textem


3. Adlerův šmajd 2017

Lesy krásné, lesy mé!

Díky všem, koho neodradilo počasí a pochodu se zúčastnil. Kolem deváté hodiny ještě trochu zamžilo, ale pak se celkem vyčasilo a pláštěnek nebylo potřeba. U Glorietu jsme se setkali s panem Polončekem z Lesní správy Sternberg, který nám podal zajímavý výklad - historie a současnost okolních lesů. Povídání by vydalo na celý den. Nám ale musela postačit asi hodinová zastávka. Poté jsme pokračovali dál a došli až na Houkvici k památnému dubu. Pro všechny, kdomu letošní pochod okolo Týniště nevyšel: v příštích ročnících se do našich lesů určitě opět vydáme! Zde je k dispozici mapka, popisky k jednotlivým zastavením na trase a několik fotografií.

Adlerův šmajd 2017 - mapka
Adlerův šmajd 2017 texty k zastavením
Adlerův šmajd 2017 8. zastavení

 
 2. Adlerův šmajd 2016 úspěšně došmajdal

Voda je život

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí v sobotu 16. 4. pořádal naučně-zábavný pochod Adlerův šmajd. Šlo o druhý ročník této akce. Ti, co se zúčastnili loni, už věděli, o co půjde. Spolek zaměřený na historii města se těmito pochody snaží seznamovat veřejnost se zajímavými místy města a okolí přímo v terénu. Letošní pochod měl cca 12 km a byl zaměřený na vodu. Akce se zúčastnilo okolo 40 účastníků, což je slušná účast. Navštívili jsme bývalé rybníky, starou studnu na náměstí, zákoutí řeky Orlice, mosty, vodní elektrárnu atd. Občerstvení proběhlo v Petrovicích u Kánského mostu, ve formě opékání buřtů. Počasí občas hrozilo deštěm, ale vydrželo. Díky za organizaci akce patří především Liboru Koldinskému, který vymyslel trasu a moderoval jednotlivá zastavení, a Adamu Prokešovi, který zajistil většinu organizační přípravy.

Štěpán Tomašík, text a foto


1. Adlerův šmajd 2015 - Městská naučná stezka

Představení městské naučné stezky veřejnosti

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR