KONVERZE VĚŽOVÝCH VODOJEMŮ

Jsme rádi, že ve vodárenské věži můžeme představit prezentaci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka s názvem Konverze věžových vodojemů - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití. Poděkování za poskytnutí obrazového a textového materiálu patří ing. Robertu Kořínkovi! 

Prezentace bude k vidění v letní sezóně 2022 od 11. června do 25. září (soboty, neděle, svátky).

AUDIO - VIDEO TECHNIKA
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR