Sezóna 2020

Je již obecně známo, že náš spolek soustřeďuje svou činnost především do letních měsíců, kdy veřejnosti zpřístupňuje vodárenskou věž jako turistický cíl – muzeum, galerii, technickou památku a vyhlídku. Letošek pro nás ale začal překvapivě hned v lednu, a to ve stylu hlášky „neplánované akce jsou nejlepší“. Během čtrnácti dnů se tehdy podařilo zorganizovat recesistickou akci Otevírání pláže Járy Cimrmana, na niž velice rádi vzpomínáme. Tímto jsme se i my zařadili mezi ostatní cimrmanology a přinesli jasné důkazy o působení největšího Čecha u nás v Týništi.

Pláž J. C.

Současně k nám ze světa doléhaly stále víc a víc znepokojující zprávy o nebezpečném zaklínadle covid-19, které zprvu ochromovalo pouze daleké kraje, až nakonec zasáhlo i naši zemi. Kvůli této nepříjemnosti jsme neuskutečnili jarní pochod Adlerův šmajd. (Tématem této vlastivědné vycházky měl být vodní náhon Alba, jeho průzkum od Týniště po Častolovice.) Rovněž ze stejného důvodu se květnové otevírání vodárenské věže odbylo v tichosti, bez tradičního slavnostního zahájení a doprovodného programu.

Letní muzeum letos lákalo na výstavu Policie a četnictvo aneb historie bezpečnotních složek v Týništi nad Orlicí od roku 1877. Podtitul sice odkazuje na lokální záležitost, avšak zaměřením měla expozice přesah do celé ČR. Přes rok trvající přípravy, pečlivé provedení a náležitá propagace přinesly očekávaný úspěch a výstavu proto hodnotíme jako nejnavštěvovanější za celé desetiletí našeho působení v amatérském muzejnictví. Autoři výstavy navíc rozhodli o jejím pokračování i v roce následujícím. Slušně navštěvované byly také dva hudební večery, což dává tušit, že se naše město pomalu dostává do povědomí folkařské obce.

Výstava 1 Výstava 2

Folkování

Posledním počinem tohoto roku, kterým jsme o sobě dali vědět, byla Výstava na perónu. Prostřednictvím venkovní instalace jsme přímo na nádraží kolemjdoucím připomněli historii týnišťské železniční stanice, její stavební vývoj a různé zajímavosti od uvedení do provozu v roce 1874 až po dostavbu ostrovních nástupišť v roce 2015. Dvoudenní výstava se konala 19. a 20. září v rámci tradičního posvícení a Dne železnice.

Výstava perón

Závěrem této zprávy je velké poděkování všem našim příznivcům a podporovatelům, především pak těmto institucím, firmám a organizacím za finanční a materiální pomoc: Město Týniště nad Orlicí, INGTOP, INGTOP METAL, EKO-ŠIMKO, Frutiger CZ, Heckl, Služby města Týniště n. O., DDM Sluníčko. Do následujících měsíců přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví a lepší rok 2021.

Za SPMT

Adam Prokeš

předseda spolku

PF 2021Vodárenská věž uzavřena
Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz