Domek čp. 106

Zděný domek, který stál u parku s číslem popisným 106, vyrostl v polovině 19. století. Zachoval se do současnosti v téměř v nezměněné podobě. Samozřejmě se to týká jeho „kabátu“ a můžeme porovnávat starou i současnou fotografii. V tomto domku Na Záplotí 106 bydlel rolník a povozník František Zástěra s rodinou. K domku patřila zahrada a dvůr a později byl přistavěn i chlév a stodola. Jako obytný dům sloužil dalším generacím rodiny a později i nájemníkům.

4 Domek čp. 106

Povozník František Zástěra s rodinou před svým domkem čp. 106

5 Plánek přístavby sklepu čp. 106

Plánek přístavby sklepu k Zástěrovu domku

"Na Záplotí" byl název ulice z náměstí za ploty domů, které stály na rynku. Tato ulice vedla podél Mlýnského rybníka a spojovala rynek a ulici vedoucí směrem na Třebechovice pod Orebem. Dnes nese jméno Komenského ulice.

1 Domek čp. 6

Na Záplotí v roce 1911 - cesta z náměstí dolů k rybníku (dnes směrem k ZŠ)

3 Domek čp. 106

Na kraji Záplotí – na levé straně snímku stojí domek čp.106

Na starých fotografiích vidíme malé domky a chaloupky podél Mlýnského rybníka, který byl v letech 1880 -1883 zpevněn kamennou hrází s dlážděným chodníkem, železným zábradlím a okrasnými stromy.

2 Domek čp. 106

rybník Mlýnský (pohled od Geriatrického centra)

Starší generace si jistě vzpomene, kdo bydlel Na Záplotí a jak se postupně ulice začala proměňovat. Některé chaloupky byly úplně zbourány, některé domky přestavěny. Mlýnský rybník ustoupil požadavkům rozrůstající se společnosti, aby na jeho místě mohly vyrůst budovy základní školy. Vše je tak logické, a přitom tak smutné. Klidná hladina Mlýnského rybníka, nad kterou se skláněly koruny stromů, se svým zánikem odnesla i tichou a poklidnou atmosféru starých časů.

V roce 1982 byl domek vyňat z bytového fondu a tím bylo pozměněno jeho další užívání. Po určitých stavebních úpravách Okresní technické a materiálové středisko v Týništi nad Orlicí tyto prostory využilo jako sklad školních učebnic a potřeb. V roce 1993 došlo k dalším stavebním změnám a Služby škole v objektu umístily i vzorkovnu školních potřeb. Po roce 1998 domek posloužil jako provozovna občerstvení, kde bylo prodáváno pečivo a dodávány svačinky pro školáky.

Po roce 2001 celý dům a přilehlé prostory se zahradou osiřel a městský úřad zvažoval, k jakému účelu bude využit. Naštěstí dospěl k té nejsprávnější myšlence a domek mohl posloužit nejmladší generaci týnišťských dětí. Pod náležitým vedením došlo (a stále dochází) k úpravám prostor a Mateřské centrum Ratolest, s.r.o. zde našlo svůj domov. Paní Jana Matušková a její kolegyně nabídly maminkám místo, kde se mohou se svými ratolestmi scházet, kde si mohou hrát a vzdělávat se. A že jsou maminky a děti spokojené nám nejlépe ukazuje zájem o pobyt i akce, které se tam pořádají.

A tak to má být. Dům Na Záplotí čp.106 žil, žije a bude žít dál.

6 Domek čp. 106

Domek čp. 106 dnes - Mateřské centrum ratolest

Josefína Hanzlová

Vojny a vojáci - občané a chudáciPutování městské knihovny
Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz