O nás

vezSpolek, založený na křtu knihy Týniště nad Orlicí – město v lesích, by rád navázal na činnost zaniklého spolku Čapkova újezdního muzea, který zde v minulosti působil. Rádi bychom pokračovali v činnosti lidí, kteří v tomto spolku pracovali a svojí publikační a sbírkovou činností se snažili probouzet u místních lidí lásku k jejich rodnému městu. I my chceme aktivním studiem minulosti a současnosti vytvořit depozitář a archiv města, ze kterého budou patrny jeho tradice a historické odkazy.

Rádi bychom schraňovali pro budoucí generace písemné materiály, věcné předměty, fotodokumentaci a vše, co si zaslouží být zachováno a souvisí s městem Týniště nad Orlicí. Chceme v našem depozitáři, který by měl být základem pro budoucí muzeum, shromažďovat vše, co se týká osobností, podnikání, umělecké činnosti, stavebního vývoje města, přírody, sportu, železnice apod.

Rádi do svých řad přijmeme všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na badatelské činnosti nebo se zabývají v rámci své profese něčím, co by mohlo přispět k naší činnosti.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR