Spolupráce

Ing. Robert Kořínek, Ph.D. z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Ostravě mapuje vodojemy v celé ČR. S projektem Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití včetně bohaté fotogalerie se můžete seznámit níže.

VĚŽOVÉ VODOJEMY

Vodojemy


Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Jiřím Václavíkem, zakladatelem Spolku přátel Častolovic a autorem krásné knihy o Častolovicích. Jistě uvítá veškeré Vaše informace o historii Častolovic na adrese jiri.vaclavik@hkk.izscr.cz


castolovice.jpg


Odkaz na stránky spřátelené obce Týniště, okr. Plzeň-jih

obec-tyniste.png


GALERIE JAROSLAVA DOSTÁLA A MALÍŘŮ TÝNIŠŤSKA

GJD


Partner spolku:

Královehradecký kraj

Partnerem spolku je od roku 2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který poskytuje finanční prostředky nejen k pořádání akcí, ale v roce 2014 se finančně podílel na vybudování Městské naučné stezky.


Finančně nás pravidelně podporují týnišťské společensky odpovědné firmy INGTOP a INGTOP METAL

intro-ingtop-logo1intro-ingtopmetal-logo1

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR