Ing. Arch. Alois Kubíček

27.5.1887 (Týniště nad Orlicí) – 8.1. 1970 (Praha)

Po studiu na pražské technice se stal architektem. Spolupracoval s Janem Kotěrou a Josefem Gočárem při velkých architektonických projektech v Hradci Králové. Pod jeho dozorem se prováděla údržba a obnova Karlštejna, Toskánského a Černínského paláce v Praze, Strahovského kláštera, Karolina, Rudolfina. Podílel se na stavbě veřejných budov pod Emauzkým klášterem. Od r. 1914 pátral po původních zdech Betlémské kaple. Na jejich zbytcích pak díky němu byla Betlémská kaple znovu obnovena.. Mezi další projekty na kterých se podílel patří přístavba Staroměstské radnice či tunel pod Petřínem a Malou Stranou. Je autorem řady knih o pražských památkách. Mimo Prahy se podílel i na dalších projektech v rodném kraji – např. vybudování Masarykovy chaty na Šerlichu.

Je autorem brožury o působení V.Kl. Klicpery v Hradci Králové, brožury o opočenském zámku a podílel se i na knihách o Hradci Králové.

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz