Ing. Jiří Zelenka

5.11.1898 (Chomoutice) – 28.6.1981 (Opočno)

zelenka_small.jpgVystudoval ČVUT v Praze. Jako zaměstnanec Všeobecné stavební akciové společnosti působil jako stavbyvedoucí při budování hydroelektrárny v Týništi nad Orlicí. Zde se seznámil se svou manželkou a od roku 1927 bydlel v sousedním Týništi, kde pracoval v podniku svého tchána, od roku 1949 pak působil ve stavebních závodech v Hradci Králové.

Ač byl inženýr, velkou zálibou se mu staly humanitní obory. Po odchodu do důchodu se naplno věnoval dějinám Týniště.Od roku 1942 až do své smrti byl členem Čapkova újezdního muzea. Od roku 1965 byl jeho předsedou. Po svém zvolení usiloval o zkvalitnění práce muzea, což se mu podařilo. Za jeho předsednictví bylo v dějinách města vydáno nejvíce prácí o historii Týniště – sám napsal „Týniště nad Orlicí minulé i dnešní“ a velké množství drobnějších prací vydané jako strojopis pro zájemce. V jeho edici vyšla Čapkova kronika Dějiny města Týniště nad Orlicí a obcí sousedních. Muzejníci pak společně vydali sborník Z pamětí města Týniště nad Orlicí a obcí sousedních a hlavně pak 23 čísel Sborníčků Čapkova újezdního muzea.

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz