Josef S. Vilímek

15.4. 1842 (Týniště nad Orlicí) – 2.11. 1895 (Praha)

Pocházel také z rodu Vilímků z týnišťského dolního mlýna. Mlynářský obor vystudoval na Hospodářské akademii v Jeně v Německu.

Již tam se projevilo jeho horlivé vlastenectví. Podílel se na zakládání spolků a sdružení mezi krajany v zahraničí. Do Prahy se vrátil v r. 1863 a vzápětí vstoupil jako dobrovolník do polského revolučního vojska bojujícího proti ruské carské vládě. Od Czenstochové si odnesl zranění, které nechalo trvalé následky na jeho zdraví po celý život.

Po návratu do rodného města v letech 1867-1868 organizoval kulturní život mladých, hlavně pak ochotnické divadlo. V roce 1868 odešel do Chrudimi, kde redigoval list Koruna. Po té odešel do Prahy, kde krátce provozoval obchod s hospodářskými stroji. V roce 1887 byl v Praze zvolen do sboru pražských obecních starších, kde působil jako hospodář téměř do své smrti. Stal se také spoluzakladatelem pražských jatek v Holešovicích. Podílel se na organizaci Národopisné výstavy v r. 1891. Byl zakladatelem a dlouhodobým ředitelem týdeníku Hospodář.

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz