Msgre František Vítek

4.9. 1858 (Týniště nad Orlicí) – 5.10.1942 (Polná)

Po studiu teologie v Hradci Králové byl v roce 1883 vysvěcen na kněze. Byl kaplanem v Polné, farářem v Jamách a Novém Veselí u Ždáru nad Sázavou. Od roku 1911 byl děkanem v Polné. Dosáhl řady církevních hodností – byl: konzistoriální rada, biskupský vikář a notář, papežský komoří. V posledních letech svého života patřil do okruhu přátel rodícího se týnišťského muzea.

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz