Rudolf Hrdina

datum narození ani úmrtí nezjištěno

hrdina_small.jpgV Týništi nad Orlicí zakoupil zrušenou výrobnu obuvi naproti nádraží, kam v roce 1941 z Červeného Kostelce přenesl výrobu tkalcovských stavů, která byla na svou dobu velmi dobře vybavena. První automatické tkalcovské stavy nesly značku „Hrdina“. V roce 1948 byla továrna znárodněna, tkalcovské stavy se pak vyráběly ještě několik desítek let.

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz