Listina Povýšení na město

listina_m.jpgMěstečkem (městysem) zůstávalo Týniště až do začátku 20.století. V roce 1908 požádalo týnišťské obecní zastupitelstvo o povýšení Týniště na město. Rozhodnutí o tom musel podepsat panovník. Starosta obdržel od c.k. okresního hejtmanství v Rychnově n.Kn. přípis z 5.3.1914, kde bylo uvedeno, že: „Jeho c.k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejmilostivěji Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1.února 1914 povýšit městečko Týniště nad Orlicí na město.“

Obecní zastupitelstvo mělo rozhodnout, zda požádá o vyhotovení tzv. „Nejvyššího diplomu“ (potvrzení) o povýšení na město a zaplatí za něj 262 K. Dále přípis pojednává o městském znaku. Za vyhotovení osvědčení se znakem se poplatek zvyšuje na 350 K.

Městské zastupitelstvo se rozhodlo tuto částku zaplatit. Díky tomu máme v Týništi dodnes krásnou listinu v sametové fialové vazbě, opatřenou velkou císařskou pečetí v ochranném pouzdře z leštěné mosazi. Listina je napsána německy a podepsána císařem. Nebude nezajímavé uvést její překlad s císařskými i dalšími tituly, v té době obvyklými, tím spíše, že pojednává také o týnišťském znaku. Její český překlad zní takto:

„My, František Josef První, z Boží milosti císař rakouský, apoštolský král uherský, král český, dalmatský, chorvatský, slovinský, haličský, vladiměřský a illyrský, arcivévoda rakouský, velkovévoda krakovský, vévoda lotrinský, salzburgský, štýrský, korutanský, kraňský, bukovinský, horno- a dolnoslezský, velkokníže sedmihradský, markrabě moravský, knížecí hrabě habsburský, tyrolský atd., jsme ustanovili v Naší císařské a královské svrchovanosti Naším rozhodnutím ze dne

1.února 1914 Náš věrný městys Týniště nad Orlicí v Našem království českém
milostivým uznáním jeho upraveného obecního hospodářství
a jeho zdárného rozvoje na základě žádosti obecního zastupitelstva
povýšit na město

Dále dovolujeme Našemu věrnému městu Týništi nad Orlicí užívání níže popsaného a v barvách vyobrazeného starodávného znaku, na němž v červeném štítu se jeví přirozená borovice s kořeny, na jejímž kmeni visí štítek stříbrný, černou barvou napříč dělený, jehož horní polovinou táhnou se dva příčné stříbrné pásy.

Na potvrzení uvedeného podepsali jsme vlastnoručně tento diplom Naším císařským jménem a dali připojit pečeť Našeho císařského veličenstva.

Dáno a vyhotoveno Naším milým a věrným státním tajemníkem a ministrem vnitra, Konrádem - princem z Hohenlohe-Schillingsfurstu, nositelem Velkokříže Našeho rakouského císařského řádu Leopoldova, nositelem Vojenského záslužného kříže III.třídy s válečnou dekorací atd.

V Našem říšském hlavním sídelním městě Vídni, dne 30.června roku 1916.“

František Josef
Ministr vnitra Konrad - princ z Hohenlohe-Schillingsfurstu

Na vlastní rozkaz Jeho c.k. Apoštolského Veličenstva podepsán
Felix - svobodný pán z Wiederspergu, c.k. ministerský rada

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz