Firma Šťásek Na Záplotí

stasek_small.jpgDnes bychom se rádi v našem seriálu zastavili u souborů domů čp. 96, čp. 107 a čp. 333 v ulici Komenského, dříve ulice Na Záplotí. Jedná se dnes o tři samostatné domy tří různých vlastníků a různého využití, což ale neplatilo vždy. Původním domem na přibližně stejných základech, jaké mají domy dnes, byla přízemní strojírna firmy Chudý s obytnou částí, která byla postavena v druhé polovině 19. století. Pan Chudý si později postavil větší továrnu v dnešní ulici Nádražní a areál Na Záplotí prodal panu Rudolfu Šťáskovi, který si zde zřídil továrnu na jízdní kola.

Pan Šťásek v roce 1900 tovární část zmodernizoval a zvedl o další patro a v roce 1903 postavil znovu na původním místě starého domu dnešní dům čp. 333, který měl dole obchod a v patře byt majitele. Hezký je zápis z protokolu o stavebním povolení z 2. října 1900, kde se píše : „Pan Rudolf Štásek zamýšlí dle dvojmo přiložených plánů na své dílny č.p. 96 v Týništi, ve kterých parní stroj a kotel o přetlaku 6ti atmosfér se nalézá, nové polopatro, které co skladiště sloužit má a schodiště z přízemí do polopatra přistaviti.“ Továrník Šťásek v této budově úspěšně vyráběl svá kola Orlice a ještě v roce 1927 jsou záznamy o stavebních úpravách a modernizacích objektu, ale i pro jeho výrobu se stávají prostory malé a těsné a zřizuje si nový, větší areál v Sítinách. Novým vlastníkem budov se stává továrník pan Václav Frynta, který přichází do Týniště nad Orlicí z Trutnova. V přípisu Okresního úřadu z 13.2.1939 se píše : „ ....udělujeme Vám ve smyslu III. hlavy živ. řádu povolení ku zřízení továrny na rozkládací nábytek, kočáry, saně, karosérie, postroje na koně, kožené zboží, vojenské, sportovní a cestovní potřeby v Týništi nad Orlicí v domě č.p. 96...“ Rodina pana Frynty užívá obytnou část, tj. dům čp. 333, k obytným účelům až do roku 2007. Provozní část sloužila k různým skladovým účelům, včetně toho, že v ní byl uskladněn depozitář Čapkova újezdního muzea až do svého odvezení z města v rámci centralizace muzeí. Na štítech domů přežil velký nápis V. Frynta celé období socializmu.

V současné době jsou všechny tři domy po dlouhých letech chátrání citlivě zrekonstruovány a poskytují se v nich služby spoluobčanům jako účetní firma, realitní kancelář, kavárna, kadeřnictví, ubytovací služby a pedikúra.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR