Detail části oltářního obrazu

oltar_small.jpgDetail části oltářního obrazu v kostele sv. Mikuláše, od akademického malíře Jana Umlaufa z Kyšperka. Celý obraz zobrazuje sv. Mikuláše jak sestupuje z nebe k dětem a pod ním je zobrazeno Týniště za velké povodně, když se silně rozlila řeka Orlice. Autor si pro dokreslení vodní plochy přimyslel na obraz mořské koráby. Děti na obraze jsou skuteční potomci místních vážených občanů z 19. století.

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz