Vodárenská věž

V centru města stojí vodojem, jenž je obecně vnímán jako jedna z dominant Týniště. Je odstaven a již neplní funkci zásobárny vody. Náš spolek se zavázal, že se o vodárenskou věž bude starat a zajistí její další smysluplné využití. Výsledkem je provozování letního muzea a galerie. Interiér věže byl upraven pro pořádání výstav a komorních kulturních akcí. Vše o věži si můžete přečíst zde.

Základní údaje

vez 002                          Věž web (2).JPG                        Věž web

Po dokončení stavby byl vypracován výkres skutečného stavu. Původní plány však s hodinami nepočítaly (viz tento odborný příspěvek). 

fotogalerie z roku 2020

Nádrž ve vodárenské věži

Při provázení návštěvníků v prostorách vodárenské věže obcházíme i prázdný vodojem. Na častou otázku „Kolik tam bylo vody?“ odpovídám „Odhadem 150 – 200 metrů krychlových“. Jaký je ale opravdu objem nádrže?

 Po přípravě a zajištění zvedám dřevěný poklop a sestupuji do nitra vodojemu po značně rezavém žebříku, který je na vnější straně vnitřního válce nádrže. Nádrž je středem průlezná ze spodní lávky po žebříku, veřejnosti nepřístupném, kterým se můžeme dostat přímo až nad vodojem. Vede zde potrubí a byl zde i minutový výstup z hodinového stroje k ciferníkům hodin. Po sestupu do temné nádrže, než rozsvítím svítilnu, mne upoutají světýlka nad hlavou. Ve stropě jsou totiž v kruhu luxfery – skleněné dlaždice - kterými přece jen trochu proniká světlo. Kousek od žebříku je litinové hrdlo výtoku ve výši asi 25cm nad podlahou, kterým voda proudila do vodovodní sítě. Obcházím vnitřní stěnu a nalézám druhý odtok, který je v úrovni podlahy. Tudy odtekla poslední voda z nádrže, ale do městské kanalizace. Nahoře nad otvorem v podlaze je vidět trubku s kolenem, která určovala maximální výšku hladiny. Je to přepad ve výši cca 5.30 m. Přebytečná voda mohla volně odtékat odpadním potrubím do kanalizace. Na druhé straně vnitřního válce úplně pod stropem je vidět přítok vody do nádrže. Na stěnách betonového vodojemu jsou vidět různě zbarvené vrstvy usazenin. Poměrně dobře je znatelná hranice normální výše hladiny vody ve výši zhruba tří metrů. Pod stropem je na lanku zavěšená plastová nádoba, náhrada za původní plovák. Ve stropě je i odvětrávací potrubí, které ústí až nad střechu vodárenské věže. Vodojem před ukončením provozu sloužil pouze jako vyrovnávací nádrž. Přívodní potrubí totiž zamrzlo a došlo k jeho poškození. V téměř naprosté tmě a tichu, jen za svitu svítilny fotografuji prostory, které jsou pro veřejnost nepřístupné. Ve tmě a tichu slyším pouze slabě chod hodinového stroje v patře pod sebou. Po zvolání „Jdu nahoru!“, se lekám několikanásobné ozvěny.

Po opakovaném měření vychází vnitřní průměr nádrže 7.47m, vnitřní průlezný válec má vnější průměr 1.56m. Maximální možná hladina je ve výši zhruba 5.30m. Objem zásobníku vody je tedy cca 222 metrů krychlových. Síla stěny výpočtem vychází na 22 cm.

                                                                                                                                                                                                         Bopta

Rajče.net, autor Skincarlos 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR