Proběhlo

Sezóna 2023

Letní muzeum

V pořadí třináctá sezóna v letním muzeu Vodárenská věž byla tentokrát zasvěcena hasičům. Místní SDH letos slavil 150 let od svého založení, a proto se naši soptíci na nás obrátili s požadavkem uspořádat na toto téma výstavu. Pro vytvoření expozice byla do věže v několika etapách přivezena bohatá sbírka předmětů – výroční tabla členů, ukázky výstroje a výzbroje, technická zařízení a pomůcky. Návštěvník výstavy mohl na relativně malém prostoru naráz vidět vybavení jak současných hasičů, tak jejich předchůdců před sto padesáti lety.

 

Průvodcovství

Ve spolupráci se Spolkem přátel Častolovic jsme v dubnu zorganizovali již šestou jarní výpravu za poznáním našeho okolí Adlerův šmajd. Námětem letošního naučně-vlastivědného pochodu byl vodní náhon Alba. Podél něho vedla z Týniště část trasy. V Častolovicích pak výletníci navštívili soukromé muzeum starých strojů a krásný barokní kostel sv. Víta. Fotogalerie zde.

V červnu jsme se jeden víkend věnovali klientům organizace LORM, která sdružuje hluchoslepé. Asi patnáctičlenná skupina takto těžce hendikepovaných trávila se svými vedoucími a průvodci v Týništi celý týden. Na základě předchozí domluvy jsme pro ně připravili komentovanou prohlídku města a přednášku o historii, vše zaměřené speciálně na hmatové prožitky.

 

Hudební večery

Dalšími našimi příspěvky do kulturního dění byly dva hudební večery, které se konaly „na paloučku pod věží“. 17. června sem přijela zahrát skupina Crossroad. V jejím podání jsme měli možnost poslechnout si skladby amerického blues a blues-rocku známých představitelů tohoto žánru, jako např. Jimmy Hendrixe, Erica Claptona, B. B. Kinga aj. Naopak ryze vlastní tvorbu nám přijeli 18. srpna představit tři písničkáři: Julius Šimko (doprovázený Janem Šimkem), Jana Štěpánková a Jan Bakeš alias Iranon.

LORM.JPGVýstava hasiči 2023CROSSROADŠimko & ŠimekJana ŠtěpánkováIranon

Sezóna 2022

Náměty dosavadních výstav byly vesměs výhradně spojeny s naším městem – např. řemesla, umělci, železnice, sport, spolkový život. Letos jsme pro změnu zvolili obecnější téma a návštěvníkům jsme nabídli pohled do světa audio-video techniky. Úspěšná výstava radiopřijímačů, televizorů, magnetofonů, reproduktorů, videorekordérů apod. byla ukázkou sběratelské i profesní vášně pánů Milana Línka a Michala Honse z Častolovic.  

Díky spolupráci s kluby zaměřenými na historii bezpečnostních složek se nám 3. září podařilo uspořádat Den dopravní policie. Program zahrnoval přehlídku vozidel, výstavu o vzniku dopravní stráže a policejní prezentaci o bezpečnosti silničního provozu. Akce se konala u příležitosti výročí 103 let „dopravky“ a vzešla z iniciativy našich členů Martina Urbana a Pavla Rulíka. Atmosféru celého vydařeného odpoledne navíc ještě zpříjemnila dechová kapela Václava Hlouška. Kompletní fotogalerie zde.

audiovideo (1)audiovideo (2)audiovideo (3)42.JPG15.JPG16.JPG

Sezóna 2021

V roce 2021 pokračovala ve Vodárenské věži výstava o historii bezpečnostních složek. Autoři výstavy Pavel Rulík a Martin Urban svou expozici významě rozšířili a doplnili o nové přírustky. Několikaletá badatelská a sběratelská práce byla navíc korunována vydáním knihy Památník četnické stanice Týniště nad Orlicí. Kniha zahrnuje reedici památníku z první poloviny 20. století a je dále doplněna o další případy až do roku 1993. Čtenářům jsou detailně představeni významní velitelé a strážníci místní stanice. Úvod knihy je dokonce věnovám nejstarším kriminálním případům až z doby hrdelního práva.

Obálka maláKniha četníci (1)Kniha četníci (3)Kniha četníci (4)Kniha četníci (6)Kniha četníci (7)

Vyvrcholením sezóny byl slavnostní křest knihy, který proběhl 18. září v rámci tradičního týnišťského posvícení. Na akci byl pozván pan Michal Dlouhý, autor známých knih z četnického prostředí, a dále nadšenci z několika klubů historických policejních vozidel. Přehlídka veteránů a komentovaná prohlídka expozice ve věži byly důstojným zakončením úspěšné výstavy.  

Křest knihy (4)Křest knihy (9)Křest knihy (16)Křest knihy (15)Křest knihy (14)Veterán 1Veterán 10Veterán 11Veterán 2Veterán 3Veterán 6Veterán 9

Prostor se našel také pro uspořádání folkového večera, a to v pátek 13. srpna. Svou autorskou tvorbu přijeli představit Štěpánka a Jarda Čížkovi z Českého Meziříčí a Slávek Klecandr z Kostelce nad Orlicí. Celou hudební sešlost zahájilo dechové těleso Týnišťští špekulíři svou produkcí na ochozu vodárenské věže.

V samém závěru roku pak byla dokončena graffiti výzdoba altánu u věže. S nápadem nechat vyzdobit do té doby nevzhledné místo přišel právě náš spolek. Práci provedl umělec Petr Lenfeld. Dílo se povedlo a reakce veřejnosti byly jenom pozitivní.

Adam Prokeš, předseda spolku

Štěpánka a Jarda Čížkovi 2021Slávek Klecandr 2021Týnišťští špekulíři 2021Altán 4Altán 1Altán 2Sezóna 2020

Je již obecně známo, že náš spolek soustřeďuje svou činnost především do letních měsíců, kdy veřejnosti zpřístupňuje vodárenskou věž jako turistický cíl – muzeum, galerii, technickou památku a vyhlídku. Letošek pro nás ale začal překvapivě hned v lednu, a to ve stylu hlášky „neplánované akce jsou nejlepší“. Během čtrnácti dnů se tehdy podařilo zorganizovat recesistickou akci Otevírání pláže Járy Cimrmana, na niž velice rádi vzpomínáme. Tímto jsme se i my zařadili mezi ostatní cimrmanology a přinesli jasné důkazy o působení největšího Čecha u nás v Týništi.

Pláž J. C.

Současně k nám ze světa doléhaly stále víc a víc znepokojující zprávy o nebezpečném zaklínadle covid-19, které zprvu ochromovalo pouze daleké kraje, až nakonec zasáhlo i naši zemi. Kvůli této nepříjemnosti jsme neuskutečnili jarní pochod Adlerův šmajd. (Tématem této vlastivědné vycházky měl být vodní náhon Alba, jeho průzkum od Týniště po Častolovice.) Rovněž ze stejného důvodu se květnové otevírání vodárenské věže odbylo v tichosti, bez tradičního slavnostního zahájení a doprovodného programu.

Letní muzeum letos lákalo na výstavu Policie a četnictvo aneb historie bezpečnotních složek v Týništi nad Orlicí od roku 1877. Podtitul sice odkazuje na lokální záležitost, avšak zaměřením měla expozice přesah do celé ČR. Přes rok trvající přípravy, pečlivé provedení a náležitá propagace přinesly očekávaný úspěch a výstavu proto hodnotíme jako nejnavštěvovanější za celé desetiletí našeho působení v amatérském muzejnictví. Autoři výstavy navíc rozhodli o jejím pokračování i v roce následujícím. Slušně navštěvované byly také dva hudební večery, což dává tušit, že se naše město pomalu dostává do povědomí folkařské obce.

Sezóna 2020

Posledním počinem tohoto roku, kterým jsme o sobě dali vědět, byla Výstava na perónu. Prostřednictvím venkovní instalace jsme přímo na nádraží kolemjdoucím připomněli historii týnišťské železniční stanice, její stavební vývoj a různé zajímavosti od uvedení do provozu v roce 1874 až po dostavbu ostrovních nástupišť v roce 2015. Dvoudenní výstava se konala 19. a 20. září v rámci tradičního posvícení a Dne železnice.

Výstava perón3

Závěrem této zprávy je velké poděkování všem našim příznivcům a podporovatelům, především pak těmto institucím, firmám a organizacím za finanční a materiální pomoc: Město Týniště nad Orlicí, INGTOP, INGTOP METAL, EKO-ŠIMKO, Frutiger CZ, Heckl, Služby města Týniště n. O., DDM Sluníčko. Do následujících měsíců přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví a lepší rok 2021.

Adam Prokeš, předseda spolku


FRANCOUZSKÝ VEČER 2016

Po roce znovu Spolek přátel města Týniště nad Orlicí pořádal Francouzský večer. Tradiční akce se skupinou Nos Dames se uskutečnila 13.11.2016 v malém sále Kulturního domu. Zvolení tohoto místa se ukázalo jako špatná volba, v „naprásknutém“ sále se tlačilo kolem 120 diváků. Šansony v podání děvčat z Nos Dames byly jako vždy skvělé, provázené obrazovou projekcí a doprovodným slovem Adama Prokeše. Francouzské sýry a víno k dokreslení atmosféry tradičně podával pan Josef Vlček. Náš spolek v této léty ověřené a úspěšné kulturní akci chce pokračovat i v dalších letech.

Štěpán Tomašík

Francouz KC.JPG


  Bývalí přednostové navštívili výstavu o železnici

Vez 7.JPGJsme rádi, že povědomí o Spolku přátel města Týniště a jeho činnosti se každým rokem podaří rozšířit zase o kus dál. Podílíme se tak spolu s dalšími zájmovými sdruženími na zviditelnění našeho města ve světě. A díky výstavě o železnici se to letos povedlo velice dobře. Těch lidí, které dráha baví, je nepočítaně. V samém závěru sezóny poctili naši Věž svou návštěvou dokonce, nenapadá mě přiléhavější slovo, ti nejpovolanější. 21. října se do Týniště přijeli podívat bývalí přednostové a vedoucí pracovníci z různých řídicích složek ČD (ČSD). Tato parta přátel se sdružuje v dobrovolném neregistrovaném Klubu seniorů přednostů, jemuž šéfuje prezident ing. Miroslava Marada. Scházejí se každý měsíc a podnikají výpravy za poznáním, v jejichž přípravách a organizaci se jednotliví členové pravidelně střídají. Tentokrát to byl ing. Vladislav Czarnik. Sám v žst. Týniště nad Orlicí kolem roku 1974 pracoval, a proto k nám své kolegy pozval, aby s nimi společně na léta strávená na železnici zavzpomínal.

Adam Prokeš

 


 Happening k výročí vzniku samostatné republiky


Státní svátek 28. říjen oslavil Spolek přátel města Týniště nad Orlicí u Věže. Členové připravili pohoštění pro návštěvníky, k prohlížení historické fotografie a dokumenty, hrála dobová hudba. Přístupná byla i ve věži výstava o železnici a vyhlídkový ochoz. Počasí vyšlo, co víc si přát. Hlavním bodem programu bylo vystoupení skupiny historického šermu Scénka ze Všestar. Bezvadnou sousedskou akci v příjemné atmosféře ukončil večer při kytaře a foukací harmonice v sousední pizzerii. Co dodat na závěr? Skvěle oslavený svátek s přáteli.

Text a foto Štěpán Tomašík

 FOTOGALERIE - Štěpán Tomašík

FOTOGALERIE  - Libor Koldinský


Francouzský večer 2015

Francouzský večer se letos pro nedostatek místa neodehrál v neděli 29. září ve Věži, ale v novém Kulturním domě. Již tradiční akce Spolku přátel města Týniště nad Orlicí a skupiny NOS DAMES proběhla jako vždy se skvělou atmosférou.

Štěpán Tomašík

 FOTOGALERIE ZDE


Jak si Spolek v Bolehošti přihřál gulášek

„Hele, mám to vymyšlený,“ zahlaholila na mě kamarádka, když jsem šel kolem papírnictví u věže, „letos pudu za průvodčí a uvařím pořádnej nádražáckej guláš! Akorát teda budu potřebovat od vás pučit nějakou tu ceduli s odjezdama vlaků, telefón, razítka a jízdenky, nó, to by bylo fajn. Jo, a ještě sháním odvoz. Povezeme totiž várnici a stánek, víš? A budu soutěžit za vás – to by šlo, ne?!“

„Jasně, jasně, není problém, to zvládnem, to nějak uděláme…,“ odkýval jsem to všechno bez zaváhání.

Tak podobně vypadal v polovině června rozhovor mezi mnou a Lydií Šimerdovou, dlouholetou soutěžící na Gulášových slavnostech v Bolehošti. V tu chvíli jsem sice nevěděl, jak to všechno provedu, protože nevlastním přívěsný vozík ani auto s tažným zařízením, ale v duchu přísloví o kalhotách a brodu, jsem zachoval klid a ujistil moji známou, že se na náš spolek může spolehnout.

O tom, že celá ta štrapáce nakonec dopadla na výbornou, se můžete přesvědčit z přiložených fotografií. Vzájemná spolupráce se bohatě vyplatila oběma stranám. Tímto L. Šimerdové děkuji za propagaci Spolku přátel města Týniště n. O., a propříště se dostavíme ke sporáku alespoň usmažit cibulku.

Adam Prokeš

 FOTOGALERIE ZDE


Julek koncertoval u Věže

Na čtvrtek 27. srpna naplánoval náš Spolek přátel města Týniště nad Orlicí další z letních kulturních akcí, tentokrát koncert místního lékaře a písničkáře MUDr. Šimka a jeho přátel. Znal jsem pár interpretových básní a fotografií, ale jeho hudbu jsem neznal. Proto jsem se těšil na toto vystoupení. Na folkových písničkářích jako Žalman, Samson, Redl, Nedvěd či Daněk jsem vyrostl, proto mě zajímalo, jak bude znít autorský folk od místního písničkáře. Z vystoupení jsem byl nadšený. Chytré a poetické texty, hezká a chytlavá hudba. Zvonivou „Julkovu“ kytaru doprovázela čtveřice hudebníků bicí, klávesy, baskytara a foukací harmonika. Hudba tohoto lékaře je medicína, která lečí duši. Doporučuji dávkovat Julkovu hudbu aspoň jednou týdně, v akutních případech častěji.

 Štěpán Tomašík

FOTOGALERIE ZDE


Dostaveníčko oldtimerů u věže

 FOTOGALERIE ZDE


MAŠINKY SE LÍBÍ VŠEM

Navštivte výstavu k 140 letům železnice ve městě ve Vodárenské věži. Výstava se železniční tematikou nabízí např. dosud nezveřejněné historické fotografie, dobové dokumenty, předpisy, jízdní řády a návěstní pomůcky. A jako bonbónek si dojděte na ochoz mrknout třeba na nové perony na nádraží z ptačí perspektivy, což vlastně s tématem expozice souvisí.Otevírací doba ve věži není pevně stanovená a je průběžně aktualizována (info na nástěnce na věži i na webu - viz Provoz ve věži.).

cedule.JPG

Železnice má ve věži zelenou >>

0001_uvod_foto.JPG

Kalendář akcí 2015
Pro více informací klikněte zde

Železnice má ve věži zelenou

V sobotu odpoledne 20. června proběhla již po šesté akce slavnostního otevření letní expozice ve Vodárenské věži, pořádaná Spolkem přátel města Týniště nad Orlicí. Záštitu nad akcí převzal Ing. Karel Janeček, náměstek hejtmana pro Královéhradecký kraj pro dopravu. Akce proběhla za nejhoršího počasí, jaké jsme si mohli přát. Silné dešťové přeháňky nám několikrát přerušily program. Ale i přes problémy s počasím se jednalo o jeden z nejzdařilejších ročníku Věžení. Akce se zůčastnilo cca 300 návštěvníků a většina z nich vydržela až do konce. Letošní expozice ve věži je věnována výročí 140 let železniční křižovatky v Týništi nad Orlicí. Na obsahu expozice se podíleli převážně dva pánové z našeho spolku. Prvním je Pavel Rulík, pro kterého se stala železnice celoživotní zálibou. Druhým je Adam Prokeš, pro kterého se stala železnice zaměstnáním. Expozice se jim povedla, a jde o nejzdařilejší výstavu, kterou se nám podařilo ve věži zrealizovat. Část spolkařů a ostatních účastníků akci pojalo stylově v uniformách „modré armády“. S akcí Věžení nám již tradičně pomohla děvčata z MC Ratolest, mažoretky Týnky, tanečnice z DDM Sluníčko, Sokolky a další dobří lidé. Přijeli i místní autoveteráni. S občerstvením nám pomohla Pizzerie La Strega. Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravě akce podíleli, sponzorům a všem, kteří v deštivém počasí na naši akci přišli. Ostatní bych rád pozval na naši výstavu ve věži, věž bude o letních měsících otevřena o víkendech. Více informací na www.muzeum-tyniste.cz, nebo na e-mailu: spolekprateltyniste@seznam.cz. Těšíme se na setkání s vámi ve věži, ať už o víkendech v expozici, nebo na některé z našich akcí.

Štěpán Tomašík
Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s.

FOTOGALERIE ZDE


ŠANSONY ZNOVU VE VĚŽI

Již počtvrté proběhl v neděli 14.9. v naší vodárenské věži Francouzský večer. Počtvrté zazněly věží překrásné šansony v podání Martiny Forejtkové a Kateřiny Prokešové – Nos Dames a jejich hostů. Zaznělo dvanáct písní a publikum si vytleskalo několik přídavků. Večerem procítěně prováděl člen našeho spolku Adam Prokeš. Vás, co jste dosud nenavštívili náš Francouzský večer, si dovoluji pozvat na příští rok, na výroční - pátý. Určitě budete nadšeni. Dámy se pokusí posunout laťku ještě trochu výše, pokud to ještě vůbec jde.  Takže : „Au revoir v naší místní Eiffelově věži v září 2015“. 

        Foto a text Štěpán Tomašík, Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o.s.

Fotogalerie ZDE


Věž má svoji skladbu

Poslední červencovou neděli rozezněly vodárenskou věž folkové tóny v recitálu nazvaném My dva a čas. Hrála se původní tvorba Julka Šimka, jehož kytaru doprovázel na akustickou harmoniku Honza Šimek a v několika skladbách i syn Ondra Šimko. Velmi poutavé texty, inspirované Julkovým životem a prožitky, doplnilo promítání vlastní fotografické tvorby. Jedna skladba byla přímo věnována vodárenské věži. Příjemnou komorní akci, pořádanou místním Spolkem přátel města, navštívila asi padesátka spokojených posluchačů, kteří své nadšení odměnili dlouhým aplausem. Další hudební produkce podle slov účinkujících, na sebe jistě nenechají dlouho čekat, už jen proto, že se muzikantům netradiční prostředí věže velmi zamlouvá. Spolkaři budou veřejnost o těchto akcích informovat nejen na stránkách zpravodaje, ale i na svém webu www.muzeum-tyniste.cz

Text a foto Libor Koldinský

Fotogalerie zde


Stezka pokřtěna

Členové spolku přátel, kteří při letošním Věžení odhalili veřejnosti informační panel nové městské naučné stezky, se rozhodli tento počin pokřtít. Hned týden po slavnostním představení vyšlápla skupinka místních nadšenců na poznávačku skutečné trasy. Cestou proběhlo několik diskuzních zastávek spojených s tématy o místní historii i současnosti. Určitě bychom rádi poděkovali paní Tomašíkové, která nás při procházení kolem pozvala na drobné pohoštění. Jedenáctikilometrovou vzdálenost jsme i v parném dni zvládli na pohodu a, aby se dalo říci, že je stezka pokřtěna do slova a do písmene, došlo v průběhu i na malý přípitek.

Libor Koldinský

Fotogalerie zde - Foto Štěpán Tomašík


Bádáme i v Pyrenejích

Jeden z našich významných zakládajících členů spolku a vynikající badatel objevoval loni v létě 2013 v Pyrenejích historické souvislosti s Přemyslem Oráčem a prezidentem Zemanem. Výsledek jeho práce zůstane raději navždy v badatelově mysli.

Pozn. Jakákoliv podobnost s výše jmenovanými osobami a výjevy na fotografii je čistě náhodná.

Libor Koldinský - 17. ledna 2014

Pyreneje.JPG


Vánoční posezení ve věži

V předem připraveném komorním prostoru se 20. prosince 2013 sešli členové spolku přátel s pár občany města ke společnému večeru. Zpívaly se při kytaře Adama Prokeše koledy i jiné písně, hodovalo se z donesených dobrot a popíjel groček, svařák i slivovička. Zavládla příjemná nálada navozená vánoční atmosférou, kde si všichni přáli především zdravíčko a pohodu do nadcházejícího roku. V průběhu setkání se před věží dokonce rozzářil ohňostroj. Tuto již tradiční spolkovou akci určitě v příštím roce zopakujeme, protože přináší příjemný prožitek a důvod sejít se a pobavit.

Libor Koldinský                                                                  foto - Štěpán Tomašík

VANOC1.JPG

VANOC2.JPG

VANOC3.JPG

VANOC4.JPG

VANOC5.JPG


Poděkování jednatele spolku

Rád bych v návaznosti na udělenou cenu za realizaci projektu Muzeum - památka místního významu Vodárenská věž Týniště nad Orlicí zavzpomínal a trochu poděkoval. Samozřejmě bych rád poděkoval všem členům spolku za to, že do tak velkého břemene jako je přestavba a provoz zařízení vodárenské věže vůbec šli a odpracovali zde bezplatně spoustu hodin ze svého volného času. Rád bych poděkoval Ing. Pavlíně Kotoučové z Častolovic, která nám s vypracováním projektu nezištně pomohla. Jednalo se o úplně první počin spolku v žádosti o dotaci, neměli jsme žádné zkušenosti v tomto směru a nikdo moc nevěřil tomu, že se projekt podaří zrealizovat. Na jednáních jsme s Liborem vypadali jako dva snílci, kteří něco chtějí vytvořit, ale vlastně vůbec nevědí jak na to.  Dále bych rád poděkoval Ing. Arch. Alexandře Sekyrové, která nám připravila projektovou dokumentaci galerie. I zde nedostatek finančních prostředků spolku vedl k tomu, že z peněz které za architektonický projekt dostala, uhradila požární zprávu a statické posouzení a sama dostala jen symbolickou úhradu za odvedenou práci. Podobně proběhla i celá řada dalších dodávek pro realizaci projektu, kde většina dodávek byla prováděna zdarma, nebo výrazně za nižší cenu, než bylo v té době běžné. Vzpomínám na Liborovu větu, který každému dodavateli vysvětloval, že za peníze umí dělat každý, že u nás se pracuje zadarmo. Napadá mě z té doby např. zdarma vypracované vyúčtování dotace Ing. Tomašíkovou, zdarma prováděné sklenářské práce p. Končickým, spousty zdarma provedených prací tesařskou firmou Petr Čančara z Křovic, složité výškové práce prováděné místními hasiči pod vedením Lukáše Drozdíka a mnoho dalších. Štěstím v té době bylo, že nám na realizaci akce přispělo DSO Poorlicko a že část stavebních nákladů na sebe vzalo Město Týniště nad Orlicí. Záchranou pro realizaci projektu bylo i to, že nám s předfinancováním projektu pomohla firma HDB s.r.o., kde poděkování patří panu Balousovi. To jsem si ale vzpomněl jenom na pár jmen, ale pro zdar akce se zasloužili desítky dalších lidí, kterým patří také obrovský dík.

Štěpán Tomašík – jednatel spolku

Úspěch spolku přátel

Další vavřín v poměrně krátké době existence občanského sdružení získal na přelomu listopadu a prosince místní Spolek přátel města. Zvítězil v soutěži " O nejzajímavější projekt a aktivitu MAS 2008 - 2013" v kategorii "Neziskové organizace" s projektem pojmenovaným Muzeum - památka místního významu Vodárenská věž Týniště nad Orlicí, který členové spolku realizovali v roce 2010 a který se týkal vnitřní přeměny interieru věže na malé místní muzeum a galerii. Cenu za naše sdružení převzala v sídle MAS Nad Orlicí v Kosteleckých Horkách naše členka a zároveň projektová manažerka Ing. Jana Galbičková.

MAScena.JPG

Soutěž pořádala krajská síť místních akčních skupin Královéhradeckého kraje. Z 20 nominovaných kvalitních projektů z celého Královéhradeckého kraje výběrová komise v kategorii neziskové organizace vybrala právě náš projekt a ocenila jej příčkou nejvyšší.

Libor Koldinský - předseda spolku

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR