Dostál Jaroslav

Dostál Jaroslav

* 7. 7. 1891 (Lípa nad Orlicí - Dlouhá Louka) – † 6. 7. 1960 (Týniště nad Orlicí)

Jaroslav Dostál se narodil 7. července 1891 v Lípě v části zvané Dlouhá Louka. Jeho otec Jan Dostál pocházel ze Světlé, matka Anna, rozená Citová, byla dcerou hajného. Jeho rodný dům čp. 8 vyhořel při požáru části obce v r. 1896 a nebyl již obnoven. Dostálovi se odstěhovali do nedalekého Týniště nad Orlicí, kde otec měl obuvnickou živnost, matka prodávala vambereckou uzeninu v krámku v ulici Na Stavě, dnes nazvané po prezidentu T. G. Masarykovi. Ulice Na Stavě byla nejživějším místem města, v níž stála většina místních obchodů. V Týništi vychodil obecnou školu, v r. 1902 odešel na střední školu do Brna, kterou ukončil v Kostelci nad Orlicí a následně studovat na učitelském ústavu v Hradci Králové, kde maturoval.

Po prezenční vojenské službě začal učit na obecných školách ve Skuhrově, Vamberku, ve Voděradech, v Borohrádku a v Týništi. V r. 1924 začal pracovat jako řídicí učitel v Týniště nad Orlicí, kde působil plných 28 let a kde v r. 1952 odešel do výslužby.

V době, kdy byl učitelem v Borohráku, ho zastihla l. světová válka, dne 17. dubna 1915 narukoval k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 30 (K.K.LIR.30) do Vysokého Mýta a za měsíc se již zúčastnil několika bitev na haličské frontě. 1. července 1915 byl raněn do nohy a odvezen do vojenské nemocnice v Hradci Králové. Po zhojení rány a výcviku v Tullnu u Vídně se koncem ledna 1916 vrátil na ruskou frontu. 16. září 1917 byl odvelen na italskou frontu, kde pobyl půl roku, a 2. března 1918 opět na haličskou frontu, kde pro něho válka skončila. Vrátil se v prosinci 1918 v hodnosti nadporučíka.

Od prosince 1918 opět začal učit na svém dosavadním působišti v Borohrádku. Krátce na to se oženil. Z tohoto manželství pocházejí dvě děti syn a dcera. Jeho klidně vyvíjející se život byl přerušen náhlou smrtí jeho první ženy. Druhou jeho manželkou se v r. 1946 stala jeho kolegyně, učitelka. Z tohoto manželství se v r. 1946 narodil syn.

pohled_na_tyniste_small.jpg

Jaroslav Dostál patřil mezi učitele, kteří svou veřejnou prací ovlivnili nejen své žáky, ale i život města. Byl to člověk výjimečně pracovitý a všestranný. Největší jeho zálibou bylo malování. Začal s ním ještě na frontě. Od kreseb přešel k akvarelům, pastelům a olejomalbě. V ní zachytil, často už jen podle starých fotografií, dávno zmizelé stavby a prostředí města, krásu polí a luk, zahrad i prostých lučních květin na prosluněných stráních. Své náměty rád čerpal v častolovické oboře, která po 2. světové válce zanikla. Kromě horských chalup hledal inspiraci v Orlických horách.

obora_small.jpg

Ve své výtvarné práci byl samouk. Začínal jako tolik jiných malířů kopiemi vrcholných mistrovských děl a později se zdokonalil u Aloise Fišárka (1906 - 1980), profesora Vysoké školy umělecko-průmyslové, v krajinomalbě a malování zátiší. Stal se také členem Svazu výtvarných umělců. Příležitostné kresby najdeme také v památnících jeho žáků.

pivonky_small.jpg

Jako učitel bohatě naplnil svůj úkol a v některých žácích našel následovníky v malování, hudbě a lásce k přírodě. Většina jím vytvořených obrazů je v soukromých sbírkách.

Své obrazy vystavoval Dostál v Týništi poprvé v r. 1940, druhá výstava se uskutečnila až po jeho smrti v r. 1964, začátkem 90. let minulého století se jeho obrazy staly součástí výstavy týnišťských filatelistů a v roce 2005 byla uspořádána výstava v knihovně v Týništi nad Orlicí.

Málokteré město mělo to štěstí, aby mělo vlastního malíře, který by s láskou a péčí věrně zachytil to, co už je jenom ve vzpomínkách. Dostálovou zásluhou je, že věrně připomíná hmotnou minulost Týniště nad Orlicí.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR