Jaroslav Čižinský

18.4.1880 (Lupenice) – 12.7.1976 ( Albrechtice nad Orlicí)

Ovládal hru na několik hudebník nástrojů, vynikal zejména ve hře na klarinet a fagot. Od 30. let sám hudbu komponoval. První jeho skladbou byla Modlitba z roku 1939 reagující na aktuální osud vlasti. Brzy se rozšířila po celých Čechách a po Moravě, v Terezíně byla hrána jako tzv. Terezínský otčenáš. Mezi písně které složil patří Veselá vamberecké polka, Vamberecká děvčata, Lupeňačka, Roveňská lípa, Pochod železáren atd. Mnohé z nich byly doplňovány kresbami týnišťského rodáka Josefa Teleckého, který měl v nájmu chatu Vyhlídka ve Vamberku a který je vydal jako pohlednice.

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz