Kubec Václav

jmenovani_pilotem.JPG

* 19. 9. 1907 (Křivice) –  14. 6. 1989 (Praha)

Narodil se v Křivicích v chalupě č. p. 56. Vychodil týnišťskou měšťanku, poté vystudoval Obchodní akademii v Chocni. Po maturitě byl krátce praktikantem ve firmě L. J. Švadlena dřevoprůmysl v Týništi. Roku 1926 dobrovolně nastoupil na Školu pro odborný dorost letectva v Prostějově.

Po úspěšně vykonaných zkouškách r. 1928 se stal pilotem Leteckého pluku č. 1 T. G. Masaryka, 4. letka v Praze. Polním pilotem-letcem byl jmenován 1. 7. 1929. S hodností četaře odešel roku 1933 do aktivních záloh. Práci našel v nakladatlství Melantrich, kde byl vedoucím inzertní rubriky Malý oznamovatel.

V době nacistické okupace se ihned zapojil do odboje - zajišťoval rozmnožování letáků a zpráv zahraničního rozhlasu z Paříže, Londýna, Moskvy. Aktivně se účastnil Pražského povstání 5. 5. 1945. V noci z 8. na 9. května zajistil společně se sovětskými tankisty vojenské letiště v Praze-Kbelích a zabránil jeho případnému zničení. 

Po roce 1945 se podílel na obnovení činnosti Svazu letců republiky Československé jako jeho jednatel. Bohužel, pro komunistický režim se Václav Kubec stal nepohodlným a nemohl proto dlouho najít zaměstnání. Až do odchodu do důchodu pak nakonec pracoval jako účetní v Městské poštovní správě v Praze.

Kromě Prahy často se svou rodinou pobýval v Litomyšli, odkud pocházela jeho manželka. Zde je Václav Kubec pohřben, na hřbitově u kostela sv. Anny. 

Láska k letectví se projevila i v jeho literární tvorbě, které se věnoval od roku 1927. Mezi jeho díla patří Hrdinové vzdušného moře, Letci jdou bojovat, Moraldovi piloti útočí, Motory hřmí vzduchem, Nebáli se smrti, Piloti hrdinné letky a Kde olivy dozrávají. Napsal také povídkovou knihu Devět bouřlivých dnů o počátcích husitského hnutí. Jednu z těchto povídek zasadil do rodného kraje.

Zdroj: Oldřich Pakosta, Československý letec a spisovatel Václav Kubec; Litomyšl 2018

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR