Kubiček Alois, ing. arch.

Alois Kubiček 3

* 27. 5. 1887 (Týniště nad Orlicí) – † 8. 1. 1970 (Praha)

Studoval architekturu a pozemní stavitelství v letech 1906–1911 na Českém učení technickém v Praze. Od roku 1913 pracoval ve stavebním úřadu královského hlavního města Prahy. Zastával tam funkci stavebního sekretáře. V roce 1921 byl vládou jmenován vrchním stavebním komisařem na  ministerstvu veřejných prací a v polovině následujícího roku stavebním radou. Měl na  starosti sociální výstavbu a další stavební záležitosti, s nimiž souviselo konstituování nového státu. Zabýval se například výstavbou hornických kolonií na Mostecku. Pod jeho dozorem se prováděla údržba a obnova Karlštejna, Toskánského a Černínského paláce v Praze, Strahovského kláštera, Karolina, Rudolfina. Podílel se na stavbě veřejných budov pod Emauzským klášterem. Od r. 1914 pátral po původních zdech Betlémské kaple. Na jejích zbytcích pak díky němu byla Betlémská kaple znovu obnovena. Mezi další projekty, na kterých se podílel, patří přístavba Staroměstské radnice či tunel pod Petřínem a Malou Stranou. Je autorem řady knih, např. o pražských památkách, o Hradci Králové, Betlémské kapli, o urbanistických směrech aj. Mimo Prahy se podílel i na dalších projektech v rodném kraji – např. vybudování Masarykovy chaty na Šerlichu. Spolupracoval s Janem Kotěrou a Josefem Gočárem. Dílo Aloise Kubička celkově ovlivnilo architekturu nově vzniklého Československa.

Zdroj: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2014 

Alois Kubiček Betlémská kaple
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR