Tužil Josef

* 8. 7. 1854 (Albrechtice nad Orlicí) –  13.9. 1923 (Albrechtice nad Orlicí)

Potomek jednoho z nejstarších albrechtických rodů ( poprvé je o nich zmínka v polovině 17. století) byl od roku 1884 nepřetržitě 35 let starostou spojené obce Albrechtice nad Orlicí – Nová Ves. V obci se zasloužil o zřízení: Hospodářsko - čtenářské besedy, Hasičského sboru (1888), poštovního úřadu (1897), prvního vojenského obvodu (1904) a hřbitova (1905). Díky němu byla přesídlena Vzájemná rolnická pojišťovna z obce Spy do Albrechtic, jejímž předsedou se zároveň stal. V Orlickém komitétu, který v roce 1908 spoluzakládal prosadil regulaci řeky Orlice a vybudování elektrárny v roce 1925. Stal se iniciátorem založení Sokola v obci. Díky němu byla také zřízena cihelna a betonárna. Během let, kdy byl starostou se počet domů ve vesnici zvýšil z původních 50 na 112. V letech 1882-1894 byl členem Okresního zastupitelstva v Holicích a zároveň i jeho starostou. Byl také delegátem Státní zemědělské rady (1902- 1912) a předsedou hospodářského spolku okresu holického, jehož byly Albrechtice tehdy součástí. Zasedal také v okresní školní radě. Mimoto se stal i zakládajícím členem agrární strany, v níž dlouhá léta jako funkcionář působil.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR