Vilímek Josef S.

* 15. 4. 1842 (Týniště nad Orlicí) – † 2. 11. 1895 (Praha)

Pocházel z rodu Vilímků z týnišťského dolního mlýna. Mlynářský obor vystudoval na Hospodářské akademii v Jeně v Německu.

Již tam se projevilo jeho horlivé vlastenectví. Podílel se na zakládání spolků a sdružení mezi krajany v zahraničí. Do Prahy se vrátil v r. 1863 a vzápětí vstoupil jako dobrovolník do polského revolučního vojska bojujícího proti ruské carské vládě. Od Čenstochové si odnesl zranění, které nechalo trvalé následky na jeho zdraví po celý život.

Po návratu do rodného města v letech 1867 - 1868 organizoval kulturní život mladých, hlavně pak ochotnické divadlo. V roce 1868 odešel do Chrudimi, kde redigoval list Koruna. Poté zakotvil v Praze, kde krátce provozoval obchod s hospodářskými stroji. V roce 1887 byl zvolen do sboru pražských obecních starších, kde působil jako hospodář téměř až do konce života. Stal se také spoluzakladatelem pražských jatek v Holešovicích. Podílel se na organizaci Národopisné výstavy v r. 1891. Byl zakladatelem a dlouhodobým ředitelem týdeníku Hospodář.

Ke svému křestnímu jménu připojil písmeno S, aby se odlišil od svého bratrance Josefa Richarda Vilímka, pražského nakladatele a vambereckého rodáka.


Zdroj: Rychnovský deník

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR