Vítek František, Msgre

* 4. 9. 1858 (Týniště nad Orlicí) –  5. 10. 1942 (Polná)

Po studiu teologie v Hradci Králové byl v roce 1883 vysvěcen na kněze. Byl kaplanem v Polné, farářem v Jamách a Novém Veselí u Ždáru nad Sázavou. Od roku 1912 byl děkanem v Polné. Dosáhl řady církevních hodností: konzistoriální rada, biskupský vikář a notář, papežský komoří. V posledních letech svého života patřil do okruhu přátel rodícího se týnišťského muzea.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR