Dům čp. 87 – „Baťovna“

pekarstvi_1890_small.jpg

Při toulkách městem se podívejme na Mírové náměstí, na rohovou parcelu při výjezdu do Turkovy ulice, kde se v roce 1936 rozhodli postavit svůj dům manželé Doležalovi. Na tomto místě stál starý dřevěný dům s barokovou, mansardovou střechou (nejprve Féglovo mydlářství, poté Benešův obchod s látkami a nakonec Mrázův obchod s oděvy), který byl zbořen v červenci 1936, aby uvolnil místo novostavbě.

obchod_1922_small.jpg 

Ve stejném měsíci manželé Doležalovi požádali o stavbu dvoupatrového obchodního a obytného domu. Povolení stavby bylo vydáno 15. července a 4. srpna stavební komise vytyčila přesnou regulační čáru domu, která nesměla být při výstavbě překročena, protože dům sousedí v zatáčce se silnicí, která v době výstavby byla silnicí státní. Stavbu dvoupatrového podsklepeného domu realizoval stavební podnikatel Jaroslav Vašata, architekt a stavitel v Týništi nad Orlicí.

bourani_1936_small.jpg 

Jednalo se v té době o moderní dům členitého půdorysu, za využití betonových konstrukcí. Dům byl stavebně dokončen 15. června 1937. Po dokončení obsahoval v přízemí dva obchody a byt, v prvním patře dva byty a ordinaci a v druhém patře dva byty. Zajímavostí tohoto domu určitě je, že už od roku 1937 je obchod v domě využíván jako prodejna obuvi firmy BAŤA a.s., Zlín, přičemž druhý menší obchod byl využíván jako správkárna obuvi.

novostavba_1937_small.jpg

Obchod s obuví přežil v domě pod státním podnikem celé období socialismu a i nyní je zde stále soukromá prodejna obuvi. 

Text Štěpán Tomašík, foto Libor Koldinský

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR