Dům čp. 87 – „Baťovna“

pekarstvi_1890_small.jpg

Při toulkách městem se podívejme na Mírové náměstí, na rohovou parcelu při výjezdu do Turkovy ulice, kde se v roce 1936 rozhodli postavit svůj dům manželé Doležalovi. Na tomto místě stál starý dřevěný dům s barokovou, mansardovou střechou (nejprve Féglovo mydlářství, poté Benešův obchod s látkami a nakonec Mrázův obchod s oděvy), který byl zbořen v červenci 1936, aby uvolnil místo novostavbě.

obchod_1922_small.jpg 

Ve stejném měsíci manželé Doležalovi požádali o stavbu dvoupatrového obchodního a obytného domu. Povolení stavby bylo vydáno 15. července a 4. srpna stavební komise vytyčila přesnou regulační čáru domu, která nesměla být při výstavbě překročena, protože dům sousedí v zatáčce se silnicí, která v době výstavby byla silnicí státní. Stavbu dvoupatrového podsklepeného domu realizoval stavební podnikatel Jaroslav Vašata, architekt a stavitel v Týništi nad Orlicí.

bourani_1936_small.jpg 

Jednalo se v té době o moderní dům členitého půdorysu, za využití betonových konstrukcí. Dům byl stavebně dokončen 15. června 1937. Po dokončení obsahoval v přízemí dva obchody a byt, v prvním patře dva byty a ordinaci a v druhém patře dva byty. Zajímavostí tohoto domu určitě je, že už od roku 1937 je obchod v domě využíván jako prodejna obuvi firmy BAŤA a.s., Zlín, přičemž druhý menší obchod byl využíván jako správkárna obuvi.

novostavba_1937_small.jpg

Obchod s obuví přežil v domě pod státním podnikem celé období socialismu a i nyní, v roce 2012, je zde stále soukromá prodejna obuvi. V domě čp. 87 se budou boty tedy letos prodávat 75 let.

Text Štěpán Tomašík, foto Libor Koldinský

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz