Hospoda „U Málků“

1900_small.jpgDnešní zastavení vzniklo neplánovaně z vnějšího podnětu. V posledních týdnech došlo ke zbourání domu č.p. 3 na týnišťském náměstí, aby asi ustoupil nové výstavbě. Už z čísla popisného je patrné, že se jednalo o nejstarší dům na náměstí a o pozůstatek původní přízemní zástavby.

Mnoho informací o tomto nenápadném stavení se mě nepodařilo dohledat. 

1925_small.jpgDům je obecně znám jako Hospoda „U Málků“ a jako populární hospoda dlouhá léta sloužil. V záznamech jsem dohledal, že v roce 1902 bylo žádáno o souhlas ke zřízení udírny, při sousedním řeznickém závodě pana Josefa Zemana. K jiným historickým dokumentům, kromě starých fotografií, jsem se nedostal až do roku 1956, kdy nastala zajímavá událost v historii tohoto domu.

Mnozí z vás jistě znají z dobových dokumentů tento dům v jiné podobě. V podobě, kdy přečníval svým průčelím zástavbu po levé straně směrem od náměstí do Turkovy ulice. Z historických záznamů z tohoto roku vyplývá, že v tomto roce v domě bylo holičství a kadeřnictví. Ale vraťme se ještě k tomu, co se zde v roce 1956 stalo. „Dne 17. prosince 1956 v nočních hodinách byla popisovaná budova poškozena nárazem nákladního vozu Tatra 111, který při výjezdu z náměstí narazil na štítovou stěnu domku v místě vchodu do holičské provozovny, odsunul cihelný pilíř a parapet okna, které rovněž spolu s dveřmi vyrazil“. 

1973_small.jpgTolik kousíček z dobového úředního záznamu dopravní nehody.

Následná úřední jednání, která byla kolem domu vedena jeho vlastníkem s Místním národním výborem, Okresním národním výborem a Československými státními silnicemi, vedla k závěru, že je nutné štítovou stěnu domu posunout o 4,2 m z cesty. Dům se tak zkrátil ve své délce, ustoupil silniční dopravě a žil svůj život v novém půdorysu až do letošního roku. Nezbývá, než se těšit, co nového a hezkého nám majitel na uvolněném stavebním místě postaví.

bourani_2011_small.jpg

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR