Hotel Orlice

hostinec_1910_small.jpgNení mnoho domů v našem městě, které by plnily po staletí stále stejnou funkci a staly se tak pro jeho občany nepostradatelnými. Jedním z takových domů je stavební dominanta našeho náměstí, secesní hotel s dnešním názvem „Orlice“. Hospoda se na tomto místě historicky nacházela snad vždy. Z písemných pramenů je známo, že v 17. století koupil po smrti hospodského Merty jeho grunt hrabě Opperštorf a hospoda musela brát pivo z hraběcího pivovaru. V té době se hospodě patřící vrchnosti začalo říkat „Dům hraběcí“, později „Panský dům“. Označení jdeme do „Panáku“ na pivo, zůstalo mezi místními dodnes. 

hostinec_1915_small.jpgV roce 1722 byla původní dřevěná budova nahrazena modernější - kamennou. V roce 1769 vrchnost „Panský dům“ prodala do soukromých rukou a hospoda často měnila své majitele. Významnými vlastníky budovy byla rodina Pitterova. Tato rodina v roce 1901 přistavěla k hospodě velký sál s jevištěm a v budově se hrálo i divadlo. V letech 1912 – 13 byl původní „Panský dům“ zbourán a vystavěn do dnešní podoby dvoupatrového secesního domu. Pan Pitter hostinské místnosti pronajímal, sám provozoval sklad vína a výrobnu lihovin a vlastnil statek s vinicemi ve Štýrsku. Nájemcem hostince v té době byl pan Telecký, jehož synové později provozovali horské chaty. Syn Ladislav – Masarykovu chatu na Šerlichu, František – Chatu Na Čiháku a Josef – Na Bednářce. Dalšími nájemci byli p. Topič, p. Boháč, p. Sláma a další.

Svůj restaurační a společenský účel si hotel „Panský dům“ dnes „Orlice“ uchoval dodnes. A doufejme, že tomu tak bude i nadále, protože hotel na náměstí patří stejně jako kostel, nebo radnice.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR