Jiruškova vila na náměstí

rok_1910_small.jpgPan František Jiruška byl významný občan města, úspěšný podnikatel, majitel koželužny, který se výrazně zapsal i do veřejného života města. Zasloužil se například o vznik domu sociální péče, který je dnes součástí geriatrického centra. Dům, o kterém se dnes zmíníme, má číslo popisné 274 a nachází se na náměstí naproti úřadu města. Pan Jiruška se rozhodl řešit svoji bytovou situaci v roce 1915. 

stavba_1916_small.jpg

Vlastnil původní dům čp. 274, což byl menší, dvoupodlažní dům, v šíři zhruba jedné poloviny dnešního domu a v květnu 1915 zažádal o povolení k jeho celkové přestavbě. Další vývoj jednání a událostí vedl k tomu, že pan továrník získal i původní sousední dům čp. 273 a povolení k zastavění průchodů mezi sousedními domy čp. 275 a budovou obecní školy. Tak mohl vzniknout dominantní dům v celé dnešní šíři. 

rok_1922_small.jpgProjektem a stavbou domu, který nese znaky doznívající secese a kubizmu, byl pověřen místní stavitel pan Václav Švarc, který odvedl kvalitní práci a dům je chloubou náměstí do dnešních dnů. V přízemí domu působilo ve svých počátcích i Čapkovo újezdní muzeum, v pozdějších letech za správy města byl celý dům využíván jako městská knihovna. Po restituci domu rodině pana Jirušky byl dům prodán, zrekonstruován a dlouho si marně

vila_1928_small.jpg hledal nové využití. V současné době v budově funguje advokátní kancelář. Vraťme se však ještě krátce do roku 1915 na počátek existence domu, ke krásnému jazyku doby, kterým stavebník František Jiruška žádá o stavební povolení : „ Slavný městský úřade v Týništi nad Orlicí ! Hodlám v Týništi na bývalých číslech popisných 273-274 na náměstí Husově, které jsem koupil a scelil, postaviti jednopatrový dům a přikládám následující přílohy (plány) A,B. Stavbu mi povede p. V. Švarc, stavitel v Týništi a proto žádám : Slavný městský úřade ráčiti plány prozkoumati, komisionální řízení k ohledání stavebního místa naříditi a mně laskavé povolení ku stavbě té dáti. F. Jiruška, stavebník.“

vila_1938_small.jpg

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR