Kaplička ve Vokliku

Poblíž křižovatky ulic V Olšině a Voklik při staré cestě osázené lipovou alejí stojí zachovalá a upravená kaplička. Působí poněkud stroze a možná proto ji míjíme takřka bez povšimnutí. Zkusme se ale u této kapličky pro jednou zastavit a prohlédněme si ji zblízka. Zjistíme, že tato drobná církevní stavba nám může poskytnout zajímavé informace. Prvním údajem, kterého si všimneme, je římskými číslicemi vyvedený rok výstavby kapličky 1902 (MDCCCCII).

Leopoldova kaplička Týniště

rok 2011

Dále nemůžeme přehlédnout alianční znak - dva oválné štíty se znaky šlechtických rodů pod společnou hodnostní korunou. Jde o znak šlechtických manželů, kde na heraldicky pravé straně je znak manžela a na levé znak manželky (znak se popisuje vzhledem k tomu, kdo jej před sebou drží). Hodnostní korunou s devíti hroty je vyjádřen šlechtický titul hrabě. Na pravé straně tohoto aliančního znaku je v modrém štítě zlatá osmicípá hvězda, znak významného domácího rodu Šternberků. Určit tento znak není složité, když víme, že zámek Častolovice patří Šternberkům a Týniště dříve bylo součástí častolovického panství. Na levé straně aliančního znaku je modro-zlatě čtvrcený štít se středním štítkem střídavých barev. V prvním a čtvrtém modrém poli mezi dvěma srpy obilný klas, v druhém a třetím zlatém poli dvě propletené vinné ratolesti s hrozny. Vodítkem k určení znaku manželky budiž nám právě letopočet 1902. Z rodokmenu Šternberků vyčteme, že v uvedeném roce Častolovice vlastnil Leopold Albert Šternberk, jenž si vzal za manželku Franzisku z rodu Laryš-Mönnichů. (Rod Laryšů pochází ze Lhoty na Opavsku a v osmnáctém století se díky sňatku spojil s rodem pánů z Mönnichu.) V  původním rodovém erbu Laryšů jsou ale dva vinařské nože a mezi nimi zlatá ostrev (kmen s pahýly po usekaných větvích), která se časem změnila ve zlaté žezlo. Vinařské nože coby heraldická figura jsou více zahnuté, podobají se spíš srpům, a je proto možné, že autor předlohy, podle které pak štukatér vytvářel znak Laryš-Mönnichů na naší kapličce, si vinařské nože vyložil právě jako srpy a žezlo mezi nimi logicky jako obilný klas. 

Leopoldova kaplička znak

Alianční znak Šternberk - Laryš-Mönnich

Leopoldova kaplička, jak se jí také říká, má své tajemství - byla postavena na paměť tragické události. Pan hrabě se na tomto místě setkal s poslem, který mu oznámil smutnou zpávu. Toho dne si vyjely hraběcí děti koňmo z Častolovic k Synkovu. Krotký poník, na němž seděla malá čtyřapůlletá Henrietta, se polekal stroje, který na poli poháněl mlátičku, splašil se a uklouzl tak nešťastně, že upadl na malou jezdkyni a způsobil jí velké zranění, kterému podlehla. Na místě skutečného neštěstí v Synkově stojí od té doby ta samá kaplička.

Leopoldova kaplička Symkov

Leopoldova kaplička v Synkově

Na jaře roku 2017 byla z iniciativy PhDr. Veroniky Čepelkové z Týniště zahájena obnova kapličky. Konkrétně šlo o celkovou výmalbu spojenou s dalšími nezbytnými úpravami a vytvoření kachlového obrazu „na míru" pro tuto stavbu. Obraz znázorňuje třígenerační rodinu pod ochranou Panny Marie. Celý proces obnovy vyvrcholil v neděli 8. října 2017 v týnišťském kostele sv. Mikuláše, kde byl obraz slavnostně posvěcen a následně v kapli umístěn.

Leopoldova kaplička obnova

Práce na opravě kapličky a sestavování kachlového obrazu 

Leopoldova kaplička hotovo

8. října 2017 bylo dílo dokončeno

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR