Měšťanská škola

stasek_small.jpgV našem dalším zastavení se budeme znovu zdržovat na Mírovém náměstí, jen se přesuneme na jeho protější stranu, kde se nachází dům čp. 259. Dům s překrásně zachovalou původní štukovou fasádou a celým členěním pohledové strany z náměstí. Reliéf J.A. Komenského na fasádě kolemjdoucímu napoví, že se jednalo o školní budovu. Ano, jednalo se o budovu měšťanské školy, která dnes slouží našim nejmenším, jako škola 

rok_1906_small.jpgmateřská. Měšťanská škola byla postavena obcí v roce 1906 nákladem 104.000 Kč, s finančním přispěním tehdejší Rolnicko-živnostenské záložny a Občanské záložny. Byla postavena zednickým mistrem Josefem Lochmanem a vysvěcena biskupským vikářem Josefem Kaplanem. Jednalo se na svoji dobu o moderní budovu obsahující tělocvičnu, odborné kabinety a byt ředitele. V archívu Spolku přátel města Týniště nad Orlicí 

mestanka_small.jpgse nachází koncept listiny uložené do základů této budovy, který obsahuje kromě jiného tato špatně čitelná slova : „ Na paměť našim potomkům, milým obyvatelům města Týniště nad Orlicí, sepsána byla listina tato a uložena do základů školní budovy léta páně tisícího devítistého šestého. O počátcích školy této připomínaje. Ve schůzi místní školní rady dne 7. března 1901 a v sezení obecního zastupitelstva města našeho dne 28. března tohoto roku, když byl starostou pan Karel Koťan, mlynář čp. 167, usneseno bylo domáhati se zřízení chlapecké školy měšťanské. Tato žádost byla však teprve roku 1902 podána, když bylo nové škole té příznivé obecní zastupitelstvo zvoleno, a po opětovném zakročení tehdejší městské rady, jejíž starostou byl zdejší rodák p. Karel Voříšek - obch. čp. 233 a členy páni MUDr. V. Pumr - obvodní lékař, J. Čáslavský – koželuh, J. Chudý – majitel továrny na stroje hospodářské, J. Sejkora – jirchář, J. Kolář – krupař a J. Peřina – sedlář, byla škola tato výnosem c.k. zemského školního rady ze dne 31. března 1904 v zásadě povolena.....“

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR