Všeobecná rolnicko-živnostenská záložna

stara_posta_small.jpgUprostřed náměstí se nachází budova, kterou všichni navštěvujeme velice často, budova, ve které v současné době sídlí Česká pošta. V historii si Týniště muselo počkat na svůj první poštovní úřad až do 1.4.1860. První pošta sídlila v Turkově ulici v čp. 296. V roce 1892 byl úřad přesunut na náměstí do domu čp. 264 a v domě v Turkově ulici po ní zůstala hospoda „Na staré poště“. Tento dům byl zbourán v roce 1974 z důvodu stavby dětského zdravotního střediska. Ale vraťme se k budově dnešní pošty. Na místě budovy dnešní pošty

1916_small.jpg před jejím postavením stály dvě chalupy se společnými vraty, které patřily panu Fáborskému. Dne 25.10.1922 požádala Všeobecná rolnicko-živnostenská záložna městský úřad o možnost postavit si na tomto místě poschoďový dům, na svých pozemcích 20/1 a 20/2. Záložna před tímto termínem neměla vlastní budovu, její provozovna byla v domě obchodníka pana Voříška č.p. 233, který byl jejím dlouholetým pokladníkem. Stavební povolení ke stavbě bylo uděleno 31.10.1922. 20. ledna 1925 byla budova záložny zkolaudována a dostala číslo popisné 268.

1900_small.jpg

Záložna měla ve své době významný vliv na dění ve městě, v oblasti rozvoje průmyslu a řemeslných živností, ale i drobné občanské výstavby. Všeobecná rolnicko-živnostenská záložna postavila například v roce 1895 na dnešním Tyršově náměstí tzv. chudobinec (dnes budova ZUŠ) a udržovala jeho chod. 

1935_small.jpgVe spojitosti s touto záložnou je dobré zmínit místní významné občany p. Koťána, p. Kánského, p. Voříška, p. Vilímka a p. Novotného. V roce 1943 dochází ke sloučení týnišťských lidových záložen do Všeobecné záložny Týniště nad Orlicí a v roce 1952 vše přechází pod Státní spořitelnu. Do budovy záložny se v roce 1959 stěhuje pošta, která je zde dodnes. Takže vlastně lidový peněžní ústav v budově v jiné formě funguje stále. Tu původní záložnu Vám dodnes připomenou reliéfy na fasádě domu a původní výplně oken v přízemí.

Štěpán Tomašík

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR