Výstavy


STÁLÉ VÝSTAVY

1. SVĚTOVÁ VÁLKA A LEGIONÁŘI

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - RODIŠTĚ PRVNÍHO LEGIONÁŘE

V přízemí věže naleznete stálou výstavu na téma 1. světová válka a legionáři. Uvidíte repliku vojenského okopu s polním vybavením a základní textové a obrazové informace. Zajímavostí je seznam bojovníků za samostatné Československo z Týniště nad Orlicí a okolních vsí. Víte, že u nás se narodil František Kryštof, první legionář? Expozice je stále doplňována a vylepšována.ŘEMESLA A ŽIVNOSTI V TÝNIŠTI

Ve vstupní místnosti je zřízen koutek věnovaný řemeslům v Týništi 1. poloviny 20. století. Hlavním exponátem je šrotovník vyrobený ve strojírenské firmě J. K. Chudý. Dále je zde ukázka různého nářadí a náčiní a inzerátů dokládajících týnišťské živnostníky. 

Řemesla expoziceKolovratník řemeny mChudý mOpatrný hrnčíř mKoťan mlýn mJiruška mŠmídová kola mBeneš likéry mŘíha obuv m

KONVERZE VĚŽOVÝCH VODOJEMŮ

Prezentace Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM představuje na třech velkoplošných plakátech různá nová řešení a využití bývalých vodojemů. Za zapůjčení děkujeme ing. Robertu Kořínkovi.

Vodojemy výstava-5Vodojemy výstava-8 Týniště
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR