Výstavy

VÝSTAVA PRO SEZÓNU 2021

Členové spolku zvou letos veřejnost na výstavu Historie bezpečnostních složek v Týništi nad Orlicí od roku 1877. Expozice představí historii četnictva a policie u nás za uplynulých 150 let. K vidění budou např. dobové uniformy, ukázky kriminalistických metod, kasařské náčiní a velké množství doprovodných fotografií. Přiblíženy budou dokonce skutečné případy týnišťských strážníků. Podtitul výstavy sice odkazuje na lokální záležitost, ale vzhledem k tématu expozice zcela určitě osloví zájemce z celé ČR.

Otevírací doba věže v roce 2021: 5. června - 26. září soboty, neděle, svátky 10 - 17 hodin

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti v doprovodu dospělých zdarma (uplatňujeme pouze jeden druh vstupného bez dalších slev)

POLICIE A ČETNICTVO 2021 - kopieVystava-Policie-a-cetnictvo (1)Vystava-Policie-a-cetnictvo (2)Vodarenska-vez

STÁLÉ VÝSTAVY

1. SVĚTOVÁ VÁLKA A LEGIONÁŘI

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - RODIŠTĚ PRVNÍHO LEGIONÁŘE

V přízemí věže naleznete stálou výstavu na téma 1. světová válka a legionáři. Uvidíte repliku vojenského okopu s polním vybavením a základní textové a obrazové informace. Zajímavostí je seznam bojovníků za samostatné Československo z Týniště nad Orlicí a okolních vsí. Víte, že u nás se narodil František Kryštof, první legionář? Expozice je stále doplňována a vylepšována.ŘEMESLA A ŽIVNOSTI V TÝNIŠTI

Ve vstupní místnosti je nově zřízen koutek věnovaný řemeslům v Týništi 1. poloviny 20. století. Hlavním exponátem je šrotovník vyrobený ve strojírenské firmě J. K. Chudý. Dále je zde ukázka různého nářadí a náčiní, a zarámované inzeráty dokládající týnišťské živnostníky. 

Řemesla expoziceKolovratník řemeny mChudý mOpatrný hrnčíř mKoťan mlýn mJiruška mŠmídová kola mBeneš likéry mŘíha obuv m
Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz