660 let

V letošním roce si připomínáme 660. výročí první písemné zmínky o našem městě v historických pramenech. Roku 1361 byl do církevních knih učiněn zápis, který kostelu sv. Mikuláše potvrzoval stálé finanční a materiální zajištění. Těmi štědrými dárci byli tehdejší majitelé Týniště páni z Dobrušky.

Rod erbu stříbrných kosmých břeven na červeném štítě se v Podorlicku objevuje někdy na přelomu 13. a 14. století, kdy od krále získal ke kolonizaci území středního a horního toku Dědiny – Zlatého potoka. Osidlovací postup zahájili opevněním a rozšířením trhové vsi jménem Leštná, kterou následně povýšili na město Dobrušku. Při pronikání do pohraničního hvozdu dále založili hrad v Dobřanech a snad i v Cháborech, avšak přímé historické údaje o tom chybí. Po roce 1350 se hlavním sídlem pánů z Dobrušky stalo Opočno s nově budovaným reprezentativním gotickým hradem.

Onoho roku 1361 byly rozsáhlé výsady přiznány nejen týnišťskému kostelu, ale zároveň také dobrušskému a opočenskému. Nejspíš se jednalo o akt dědického vypořádání s předáváním majetku, protože ve všech případech jsou donátory otec Mutina a syn Sezema a hlava rodu ještě téhož roku umírá. Další pokračovatelé rodu, kteří užívali rovněž predikátu z Opočna, drželi Týniště pouze do roku 1390, kdy je prodali Půtovi z Častolovic.

Darování Mutina Sezema

Vodárenská věž uzavřena
Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz