Články vlastní

Publikováno: 29.10.2020 - 15:37

Týniště čili Plotiště?

Články vlastní
Význam jména našeho města je vcelku obecně znám. Vysvětlení, že název pochází ze…
Publikováno: 23.10.2020 - 22:34

Antonín Plíhal

Články vlastní
Antonín Plíhal byl významnou osobností počátku 20. století v Týništi nad Orlicí.…
Publikováno: 29.08.2020 - 18:52

Biblické odkazy v českém místopisu

Články vlastní
Neobvyklý stavební ruch probíhající v zimních měsících roku 2019 a 2020 na řece …
Publikováno: 29.08.2020 - 18:08

Soupis pomístních jmen v Čechách

Články vlastní
 letech 1963 až 1980 zorganizovali pracovníci Ústavu pro jazyk český jedinečnou,…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:42

Domek kališníka Turka

Články vlastní
Chalupa čp. 226 stála „mezi stodolami“ na dnešním Malém či Tyršově náměstí, obrá…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:41

Z kronik města - Šedesát let od stržení kříže

Články vlastní
Kříž - šedesát let od jeho stržení Na náměstí v Týništi nad Orlicí stál až do r…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:40

Z kronik města - Pivní krejcar

Články vlastní
Z kronik Týniště nad Orlicí  Pivní krejcar Podle zápisu ve farní kronice projí…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:39

Z kroniky města - Hrdelní právo

Články vlastní
Z kroniky města Týniště nad Orlicí IUS GLADII   V městské kronice je zapsáno:…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:38

Z kroniky města Týniště nad Orlicí

Články vlastní
V měsíci září a říjnu letošního roku jsem několikrát slyšel v hlášení městského …
Publikováno: 24.07.2020 - 13:36

O havárii amerického bombardéru

Články vlastní
24. března 1945 odpoledne upoutal týnišťské občany nápadný hluk blížící se od Hr…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:35

Týniště nad Orlicí v díle Josefa Miloslava Hurbana

Články vlastní
V roce 1839 podnikl významný slovenský vlastenec Josef Miloslav Hurban (1817-188…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:34

Voda je život

Články vlastní
Voda znamená život a její význam pro člověka a přírodu je spjat s celou existenc…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:33

Požáry v historii města

Články vlastní
Dnes lidé už jen stěží pochopí ony stálé starosti a obavy před ohněm, které pron…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:32

Povídání s dcerou posledního vlastníka firmy J. K. Chudý

Články vlastní
S paní Zourkovou jsem se sešel v její vilce, ze které na mě dýchla atmosféra prv…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:31

Sedmdesát let od založení Čapkova újezdního muzea

Články vlastní
Jak jsme Vás již za náš Spolek přátel města Týniště nad Orlicí o.s. informovali,…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:30

Tabákové Týniště

Články vlastní
Brzy po třicetileté válce, jež přinesla i do Čech bídu a strádání, se do Týniště…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:29

Brusírny skla v Týništi nad Orlicí

Články vlastní
Doménou týnišťského průmyslu po 1. světové válce se stal průmysl dřevozpracující…
Publikováno: 24.07.2020 - 13:25

O týnišťské škrobárně a Adolfu Novotném

Články vlastní
Objev velmi zajímavého textu Chtěl bych se s vámi čtenáři (především ze starší …
Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz